Rózsafüzér társulat

Fogjátok újra kézbe a rózsafüzért, fedezzétek fel az ima erejét, a Szentírás fényében…..”

(Szent II. János Pál pápa: Rosarium Virginis Mariae)

A rózsafüzér az ismétlődő imádság legkedveltebb formája, melynek végzésével bárki megteheti, amit az Úr Krisztus mondott: „szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni” (Lk 18,1; vö. 21,36).

A rózsafüzér az ismétlődő imáival beleringat minket az imádság légkörébe.

A rózsafüzérben a Miatyánk közbeiktatásával 5-ször 10 Üdvözlégy imát imádkozunk, s a tizedekhez hozzákapcsoljuk megváltónk Jézus Krisztus földi életének misztériumát, ezeket titkoknak nevezzük. Jelenleg négy típusú rózsafüzért imádkozunk, melynek sorrendje örvendetes, világosság, fájdalmas és dicsőséges rózsafüzér, amelyek Jézus életének kiemelt eseményeit veszik sorba.

A rózsafüzér a Krisztus-központú Mária tisztelet magánájtatossága. Egyénileg mondva a személyes lelki élet, közösségben imádkozva a közösségek fontos összetartója és építője.

A rózsafüzér ősi formáját a szerzetesek és remeték már az első időktől kezdve használták, de elterjesztéséért különösen a ciszterciek és a domonkosok tettek sokat Mária tiszteletük által.

Pápák a rózsafüzér imádságról

XIII. Leó: „A rózsafüzér csodálatos imafüzér: az Üdvözlégyek összeszövése az Úr imádságával és közbeszőtt elmélkedéssel. Az imádságnak egyik leghathatósabb formája, hogy elnyerjük az örök életet”.

XII. Pius: Imádkozzátok a szentolvasót, mert az „az egész evangélium összefoglalása”.

Szent II. János Pál pápa, számtalanszor ajánlotta. „folyamodjunk a Legszentebb Szűzhöz a rózsafüzér imádkozásával, mert ő (Szűz Mária) ebben a gondolatban végigvezet bennünket a megváltás legfőbb titkain, és hozzásegít, hogy eljussunk az üdvösség hazájába.”

Szűz Mária maga is ajánlja

A Szűzanya, amikor 1858 februárjában Lourdes-ban megjelent, ismételten kérte a kis Bernadettet, hogy szorgalmasan imádkozza a rózsafüzért a bűnösök megtéréséért. Ő maga is rózsafüzért tartott a kezében és együtt pergette a szemeket a kis látnokkal. A lourdesi Szent Szüzet mindig kezében rózsafüzérrel ábrázolják, ahogyan őt a kis Bernadett látta.

Rózsafüzér ígéretek

 

Aki a rózsafüzér imádkozásával hűségesen szolgál, jelentős kegyelmekben fog részesülni.

 

Különleges védelmem és legnagyobb kegyelmeket ígérem azoknak, akik a rózsafüzért imádkozzák.

 

A rózsafüzér erőteljes védelem lesz a pokollal szemben. Felőrli az erkölcstelenséget, csökkenti a bűnt, és legyőzi az eretnekséget.

 

Erényességet és jó munkát nyújt a gyarapodáshoz; a lélek bőséges isteni irgalomban fog részesülni; az emberek szívét visszahúzza a világ hiúságainak szeretetétől, és örökkévaló dolgok iránti vágyakozásra emeli. A lelkek ezáltal megtisztulnak.

 

Az a lélek, amelyik a rózsafüzér imádkozásával rám bízza magát, nem fog elveszni.

 

Aki őszintén imádkozza a rózsafüzért, fontolóra veszi és alkalmazza magára a szent hittitkokat, azt sosem győzi le a szerencsétlenség. Isten nem fogja büntetni az igazságszolgáltatásakor, nem fognak elveszni egy felkészületlen halállal; ha igazságosak, akkor Isten kegyelmében maradnak és méltók lesznek az örök életre.

 

Aki igaz áhítattal imádkozza a rózsafüzért, nem fog az Egyház oltáriszentsége nélkül meghalni.

 

Akik hűen imádkozzák a rózsafüzért, azok életükben és halálukban Isten világosságában és bőséges kegyelmében lesznek; haláluk pillanatában pedig a paradicsomban a szentek érdemében részesülnek.

 

A tisztítótűztől megszabadítom azokat, akik hűek voltak a rózsafüzérhez.

 

A rózsafüzér hűséges gyermekei nagy dicsőségben fognak részesülni a mennyben.

 

Mindent meg fogsz kapni, amit a rózsafüzér imádkozásakor kérsz tőlem.

 

Akik terjesztik a szent rózsafüzért, azokat szükségükben segíteni fogom.

 

Isteni fiamnál elértem, hogy a rózsafüzér pártolóinak életükben és haláluk órájában közbenjárójuk lesz a teljes égi törvényszéken.

 

Akik imádkozzák a rózsafüzért, azok gyermekeim, és egyetlen fiamnak, Jézus Krisztusnak testvérei.

 

A Rózsafüzér Társulatok a legelterjedtebb imaközösségek az egész Egyházban.

A Rózsafüzér Társulatnak bárki tagja lehet, aki vállalja, hogy minden nap imádkozik egy tized rózsafüzért.

Azon tagok, akinek mindegyike naponta egy tizedet elimádkozik, azt amelyik abban a hónapban neki jutott, azok mindegyike részesül az egész rózsafüzér elimádkozásának kegyelmeiben.

A Szűzanya nagyon megáldja azokat, akik egy-egy csoportnak buzgó tagjai. Szinte észre sem veszik, hogy megváltozik egyéni és családi életük.

Ajánljuk szeretettel még inspirációnak honlapunkon, a Lelkiség címszó alatt a Máriáról szóló gondolatokat!

Plébániánk Rózsafüzér Társulata:

Egyházközségünkben Nagy László atya szervezte meg a társulatot 1945-től, jelenleg 20 fő imádkozza rendszeresen a saját tizedét, amely így összekapcsolódik egy egész füzérré.

Ha imádkoznál velünk együtt, templomunkban minden szombaton az esti szentmise előtt fél órával kezdjük a rózsafüzért. Szeretettel várunk!