Szerzői Jogi Nyilatkozat

A Szent István Plébánia tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak megtekintése, böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A //alsogod.plebania.hu/ honlap (továbbiakban: honlap) és az azon található grafika, kép, szoftver, adatbázis, cikkek, megjelenés és egyéb szellemi művek, illetve tartalmak (továbbiakban: művek)s zerzői jogi oltalom alatt állnak és teljes egészében a Szent István Plébánia (továbbiakban: plébánia) és/vagy a szerzőkizárólagos szellemi tulajdonát képezik, akkor is, ha a mű ezt kifejezetten nem jelöli. A szoftver azaz a Joomla! tartalomkezelő rendszer az Open Source Matters, Inc. bejegyzett védjegye.

A plébánia fenntart minden olyan jogot – így különösen a tulajdonosi és a szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait – amelyet kifejezetten nem ruház át a honlap látogatója számára.

A plébánia kifejezett írásos engedélye, illetve a cikkek személyes használatra történő letöltése eseteit kivéve, a műveket tilos bármely technikai módszerrel bármely típusú adathordozóra többszörözni, átdolgozni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni, kimásolni, azokból adatbázist létrehozni, a belőlük nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá kifejezetten tilos oly módon használni, amely a plébánia jogait sérti vagy veszélyezteti.

A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket von maga után.

A honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmazhat, amelyek tartalmáért a plébánia semmiféle felelősséget nem vállal.