Service Type: Vasárnapi Prédikációk

 • Nagyböjt 2. vasárnapja

  Bible Text: Lk 9,28b-36 | Preacher: Jelenits István | Abban az időben: Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája…

 • Nagyböjt 1. vasárnapja

  Bible Text: Lk 4,1-13 | Preacher: Jelenits István | Abban az időben: Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette…

 • Évközi 8. vasárnap

  Bible Text: Lk 6,39-45 | Preacher: Jelenits István | Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe?…

 • Évközi 7. vasárnap

  Bible Text: Lk 6,27-38 | Preacher: Jelenits István | Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket.…

 • Évközi 6. vasárnap

  Bible Text: Lk 6,17. 20-26 | Preacher: Jelenits István | Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg…

 • Évközi 5. vasárnap

  Bible Text: Lk 5,1-11 | Preacher: Jelenits István | Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó…

 • Évközi 4. vasárnap

  Bible Text: Lk 4,21-30 | Preacher: Jelenits István | Abban az időben: Jézus beszélni kezdett a zsinagógában: „Ma beteljesedett az Írás, melyet az imént hallottatok.” Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott…

 • Évközi 3. vasárnap

  Bible Text: Lk 1,1-4; 4,14-21 | Preacher: Jelenits István | Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és…

 • Évközi 2. vasárnap

  Preacher: Jelenits István | Abban az időben: Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor,…

 • Urunk megkeresztelkedése

  Preacher: Jelenits István | Abban az időben: A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket.…