Service Type: Vasárnapi Prédikációk

 • Nagypéntek

  Bible Text: JN 18,1 – 19,42 | Preacher: Jelenits István Abban az időben Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyén túlra, ahol egy kert volt, s bement oda tanítványaival. Ezt a…

 • Nagycsütörtök

  Bible Text: JN 13,1-15 | Preacher: Jelenits István Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit,…

 • Nagyböjt 5. Vasárnapja

  Bible Text: JN 12,20-33 | Preacher: Jelenits István Abban az időben azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai…

 • Nagyböjt 2. Vasárnapja

  Bible Text: MK 9,1-9 | Preacher: Jelenits István Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája…

 • Évközi 5. Vasárnap

  Bible Text: MK 1,29-39 | Preacher: Jelenits István Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak.…

 • Évközi 3. Vasárnap

  Bible Text: MK 1,14-20 | Preacher: Jelenits István Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és…

 • Évközi 2. Vasárnap

  Bible Text: JN 1,35-42 | Preacher: Marton Zsolt Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. 36Mikor meglátta Jézust, amint arra haladt, azt mondta: »Íme, az Isten Báránya.« 37A két tanítvány hallotta…

 • Urunk megkeresztelkedése

  Bible Text: MK 1,7-11 | Preacher: Jelenits István Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját.…

 • Urunk megjelenése

  Bible Text: MT 2,1-12 | Preacher: Pálfalvi Tamás Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a zsidók újszülött királya?…

 • Karácsony 2. Vasárnapja

  Bible Text: JN 1,1-18 | Preacher: Jelenits István Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle…