Lelkitükör gyermekeknek

 • Nem imádkoztam (reggel, este). Rosszul imádkoztam. Hitem ellen beszéltem. Nem tanultam meg a hittant.
 • Káromkodtam. Átkozódtam. Szitkozódtam. Feleslegesen vagy hamisan (hazugságra) esküdtem. Szent dolgokkal tréfálkoztam.
 • Szentmisét mulasztottam, vagy elkéstem. Templomban rossz voltam.
 • Szüleimet megszomorítottam. Nem engedelmeskedtem. Nem segítettem. Feleseltem. Nevelőimet kijátszottam.
 • Veszekedtem. Csúfolódtam. Verekedtem. Haragot tartottam. Mást bűnre csábítottam. Egészségemre nem vigyáztam. Nem tartottam meg a közlekedési szabályokat.
 • Szemérmetlenül néztem. Szemérmetlenül beszéltem. Szemérmetlent játszottam.
 • Leckémet nem tanultam meg. Loptam. Csaltam. Kárt okoztam. Holmimra nem vigyáztam. Kötelességemet elmulasztottam.
 • Hazudtam. Árulkodtam. Rágalmaztam. Titkot elárultam.
 • Önző voltam. Elégedetlen voltam. Telhetetlen voltam. Irigy voltam. Hiú voltam. Öntelt voltam.
 • Nem törekedtem hibáimat kijavítani.

A GYÓNÁS MÓDJA

 • Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk:
  • Dicsértessék a Jézus Krisztus!
 • Letérdelünk (vagy leülünk) és keresztvetéssel kezdjük:
  • Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 • Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, lelkiatyám:
  • Utoljára gyóntam:…Áldozni szoktam:… Ezeket a bűnöket követtem el:
  • (Ezután el kell mondani az utolsó gyónásunk óta elkövetett bűneinket, és feltenni az esetleges kérdéseket.) Végül ezt mondjuk: Más bűnömre nem emlékszem.
 • Meghallgatjuk a lelkiatya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk az elégtételt. Ezután újra megbánjuk bűneinket:
  • Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy sokszor nem téged választottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.
 • Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: Ámen.
 • A pap szavaira: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
  • Így válaszolunk: Mert örökké szeret minket.
  • Pap: Isten megbocsátotta bűneid, menj békével.
  • Válasz: Istennek legyen hála!
 • Ezután felállunk, köszönünk és távozunk.