2017. Virágvasárnap

SZENT ISTVÁN PLÉBÁNIA – ALSÓGÖD

HIRDETÉS 2017. április 9 – 16.

Virágvasárnap

 

VASÁRNAP április 9. )

8. 30: + Telek szülőkért és + gyermekeikért

10. 30: Élő Zsolt édesapáért

KEDD ( április 11. )

18. 00: + Édesapáért, a szentmise után bibliaóra a plébánián

NAGYCSÜTÖRTÖK ( április 13)

10. 00: Olajszentelési szentmise a váci székesegyházban

(Az egyházmegye papsága és a hívek közös ünnepe, a papi ígéretek megújítása, a keresztelendők, a bérmálkozók és a betegek olajának megszentelése)

18. 00: Utolsó vacsora emlékmiséje / Ország Tibor atyáért

Szentmise után oltárfosztás Krisztus elhurcolásának szimbólumaként.

20. 00 – 22. 00: Virrasztás fiataljaink közreműködésével

NAGYPÉNTEK ( április 14. ) Szigorú böjti nap!!

17. 00: Keresztút a templomban

18. 00: Urunk szenvedése és kereszthalála („Csonkamise”)

(igeliturgia,kereszthódolat,szentáldozás)

 NAGYSZOMBAT ( április 15.Gyásznap

8. 00 – 18. 00: Szent Sír látogatás

Kérjük, hogy a Szent Sír látogatására iratkozzanak fel a sekrestyében!!!

18. 00: Urunk feltámadása, Vigília mise /

( Tűzszentelés, húsvéti örömének, igeliturgia, vízmegáldás, keresztségi fogadás megújítása, feltámadási körmenet)

HÚSVÉTVASÁRNAP ( április 16. Urunk feltámadása, Ünnepi mise

10. 30: Az egyházközség minden tagjáért

Ezen a napon Felsőgödön 8. 30-kor és 18. 00-kor lesznek a szentmisék.

HÚSVÉTHÉTFŐ ( április 17. )

10. 30: + Csongor és + Gyula édesapákért

Ezen a napon Felsőgödön 8. 30 – kor lesz a szentmise.

Print Friendly, PDF & Email