2017. Húsvét 5.vasárnapja

SZENT ISTVÁN PLÉBÁNIA – ALSÓGÖD

HIRDETÉS 2017. május 14 – 21.

Húsvét 5. vasárnapja

 

VASÁRNAP május 14. )

8. 30: Hálából 50. házassági évfordulóra

10. 30: A Kulcsár család élő és + tagjaiért

KEDD ( május 16. )

18. 00: Élő és + családtagokért, a szentmise után litánia

Ezen a héten a bibliaóra elmarad!

CSÜTÖRTÖK ( május 18)

18. 00: Élő és + hozzátartozókért és jótevőkért, a szentmise után litánia

SZOMBAT ( május 20.)

18. 00: + Szőke Józsefné és + Anna lánya lelki üdvéért,

a szentmise után litánia

VASÁRNAP ( május 21. Húsvét 6vasárnapja

8. 30: + Banadics szülőkért és + testvérekért

10. 30: Az elsőáldozókért

 

Jövő vasárnap a 10. 30-kor kezdődő szentmisében lesz gyermekeink elsőáldozása, imádkozzunk értük!

Május 20-án szombaton lesz a tavaszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozó, amelynek házigazdája a Domonkos rend lesz, a találkozó mottója: Én vagyok az Igazság! A programok 9 órától kezdődnek.

Városunk Gaude kórusa május 28-án vasárnap 17 órától Tavaszi Koncertet ad templomunkban,melyre szeretettel hívnak mindenkit! Részletek a hirdetőtáblán.

Mácsik Terézia nővér, templomunk egykori kántora, 2017. április 28-án életének 100. szerzetesi fogadalmának 78. évében visszatért Teremtőjéhez.

Teréz nővér 1917. június 28-án született Budapesten, az elemi iskola elvégzése után a Szent Orsolya Rend tanítóképzőjében tanult, örökfogadalmát 1942 augusztusában tette le. Az államosítás és a rendek feloszlatása után nem taníthatott tovább, majd Máriapócsra deportálták a többi nővérrel együtt, innentérhetett haza a szüleihez Alsógödre, szolgált a templomban, ellátta a kántori és sekrestyési feladatokat, hittant tanított, időseket gondozott. A rendek újraindulásakor örömmel tért vissza közösségébe Győrbe, majd 1997-ben Sopronban lett házfőnöknő, majd visszatért Győrbe. Hűséggel, szeretettel végezte minden munkáját.

Teréz nővért a győri Szent Orsolya Rend Templomának kriptájában helyezték örök nyugalomra május 12-én, templomunkban szentmisét mutatunk be érte május 28-án vasárnap 8.30-kor. Nyugodjék békében!

Print Friendly, PDF & Email