2016.Virágvasárnap

SZENT ISTVÁN PLÉBÁNIA – ALSÓGÖD

HIRDETÉS 2016. március 20 – 27.

Virágvasárnap

VASÁRNAP (március 20. )

8. 30: + Mária és + Béla nagyszülőkért és + hozzátartozókért

10. 30: + Terézért

KEDD (március 22. )

18. 00: Élő és + hozzátartozókért és jótevőkért

NAGYCSÜTÖRTÖK(március 24. )

10. 00: Olajszentelési szentmise a váci székesegyházban

(Az egyházmegye papsága és a hívek közös ünnepe, a papi ígéretek megújítása, a keresztelendők, a bérmálkozók és a betegek olajának megszentelése)

18. 00: Utolsó vacsora emlékmiséje / egy jó szándékra

Szentmise után oltárfosztás Krisztus elhurcolásának szimbólumaként.

20. 30 – 22. 00: Virrasztás fiatal családjaink szervezésében

NAGYPÉNTEK (március 25. ) szigorú böjti nap!

17. 00: Keresztút a templomban

18. 00: Urunk szenvedése és kereszthalála („Csonkamise”)

(igeliturgia,kereszthódolat,szentáldozás)

NAGYSZOMBAT(március 26. ) Gyásznap

8. 00 – 18. 00: Szent Sír-látogatás

Kérjük, hogy a Szent Sír-látogatására iratkozzanak fel a sekrestyében!!!

18. 00: HÚSVÉTI VIGILIA / élő családtagokért

( Tűzszentelés, húsvéti örömének, igeliturgia, vízmegáldás, keresztségi fogadás megújítása, feltámadási körmenet)

HÚSVÉTVASÁRNAP (március 27Urunk feltámadásának ünnepe

!! 10. 30: Az egyházközség minden tagjáért

Március 27-én hajnali 2-ről 3-ra kell állítani az órákat, kérjük a kedves testvéreket figyeljenek erre és állítsák át az óráikat, hogy el ne késsenek az ünnepi szentmiséről!

Ezen a napon Felsőgödön 8. 30-kor és 18. 00-kor lesznek a szentmisék.

HÚSVÉTHÉTFŐ ( március 28. )

10. 30 : Szentmise

Ezen a napon Felsőgödön 8. 30 – kor lesz a szentmise.

Print Friendly, PDF & Email