2016. Évközi 30. vasárnap

SZENT ISTVÁN PLÉBÁNIA – ALSÓGÖD

HIRDETÉS 2016. október 23 – 30.

Évközi 30. vasárnap

VASÁRNAP október 23. )

8. 30: + Ödönért, élő és + családtagokért

10. 30: + Stefánért és + Béláért

KEDD ( október 25. )

Ezen a napon nem lesz szentmise!!

CSÜTÖRTÖK( október 27. )

17. 30: Októberi rózsafüzér-imádság

18. 00: + Turi Józsefért,a szentmise után szentségimádás

SZOMBAT ( október 29.)

17. 30: Októberi rózsafüzér-imádság

18. 00: + Szőke Pálért

VASÁRNAP ( október 30Évközi 31. vasárnap

8. 30: Élő és + hozzátartozókért és jótevőkért

10. 30: A Mikesy család + tagjaiért

A jövő évi naptárak és kalendáriumok megérkeztek és megvásárolhatóak a sekrestyében.

 

Meszlényi Zoltán testvérünket október 28-án pénteken 15 órakor, az érte bemutatott engesztelő szentmise után helyezzük örök nyugalomba, a templom urnatemetőjében.

Emlékezzünk…

  1956. október 23. 

Ahogy közeledtünk a Bem-szoborhoz, a hangulat izzóvá vált, és a szemünk láttára kezdődött el a magyar címer kivágása a zászlókból. A Bem téren a kiskatonák tömegével néztek ki a laktanya ablakán. Úgy emlékszem, éppen Sinkovits Imre szavalta a Nemzeti dalt a szobor talapzatáról.

41 éves igazgató

A Bródy Sándor utca felől fegyverropogást lehetett hallani, s az idősebbek mondták, hogy életveszélyes a Rádióhoz menni. Ekkor találkoztam az első sebesülttel. Többen hoztak egy embert, akinek lőtt sebe volt és erősen vérzett. Akik cipelték, egyre csak kiabáltak: „Van orvos maguk között?” A közelben volt egy SZTK-rendelő, egy helyi lakos odavezette a sebesültet cipelőket, és a tömeg nagyon gyorsan betörte a rendelő ajtaját, orvos is, ápoló is került, ellátták a sebet. Az orvos kiszólt a rendelőből, hogy terjesszük el a tömegben, hol van a sebkötöző, hadd tudják az emberek, hová kell a sebesülteket szállítani.

15 éves középiskolás

Az Andrássy úton, amelyet akkor éppen Sztálin útnak neveztek, elég nagy volt a zaj és a nyüzsgés. Hogy tájékozódjam, lementem az utcára körülnézni. Kimentem a Liszt Ferenc térről az Andrássy útra, és a Belváros irányába fordultam. Akkor értem a Bajcsy-Zsilinszky úti sarokra, amikor két fiatalember éppen egy létrán állva vésővel és kalapáccsal ütötte ki az emléktáblát, mely szerint ez Sztálin elvtársról elnevezett út. Nagy taps volt. Egyszer csak arra figyelünk fel, mintha a Bajcsy-Zsilinszky úton, felülről, tehát Pest északi része felől tankok közelednének. Akkor már hallottunk arról, hogy egyetemisták vannak a Rádiónál, és fegyveres harc alakult ki. Rettenetesen felháborodtunk azon, hogy tankokkal mennek a fiaink ellen. Tényleg jöttek a tankok, csukott tetővel, volt talán négy vagy öt. Egyszer csak a vezértanknak a teteje megnyílik, kidugnak rajta egy nemzetiszín zászlót. Hát mondanom se kell, hogy a tömeget levette a lábáról ez az okos akció. Hatalmas tapsviharban törtünk ki az előző fújolások után.

35 éves orvos 

Print Friendly, PDF & Email